Корзина
7 отзывов
Окончательную цену Вы можете обговорить с нашим менеджером
З повагою до людей, з турботою про грунт
+380675216799
+380675216161

Компенсация -25% стоимости с/х техники. Порядок оформления.

Шановні сільгоспвиробники, з 4.04.2018 р. ПП “Ремсинтез” увійшов до переліку підприємств-виробників с/г техніки, придбання агрегатів у яких частково (25%) компенсується державою.

11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, через який здійснено придбання техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи, а саме:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);

{Абзац четвертий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються до 1 березня наступного року.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 86 від 07.02.2018}

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.

Державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, за згодою сільськогосподарського товаровиробника надає Мінагрополітики інформацію про сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною цим банком.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Відповідність заявника критерію, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, декларується заявником у заявці для отримання часткової компенсації, форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі надання недостовірної інформації сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

12. Мінагрополітики на підставі наданої державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі, інформації про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ виробника техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання (далі - реєстр), та подає його Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

13. Техніка та обладнання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадку, коли така техніка та обладнання прийняті державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі, у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

У разі відчуження такої техніки та обладнання протягом трьох років, у тому числі внаслідок невиконання зобов’язань за кредитним договором, сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

14. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк на підставі реєстру перераховує бюджетні кошти державному банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, який протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 532 від 19.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

У разі коли сільськогосподарський товаровиробник у строки, визначені в пункті 11 цього Порядку, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації, державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, прийняв їх до виконання, а компенсація не виплачена через недостатність коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, або з інших незалежних від сільськогосподарського товаровиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року.

Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету

 

Предыдущие новости